Montážne Práce

Montážne Práce

Pojem montážne práce v sebe skrýva širokú škálu výkonov, ktoré vám pomôžu veci zjednodušiť. Najčastejšie sa v spoločnosti PAMA TRADE stretávame s týmto pojmom v súvislosti s činnosťami našej firmy, ako montáž bleskozvodov či reklamných zariadení. Naša spoločnosť sa však venuje aj ďalším aktivitám v spojitosti s montážnymi prácami, ako sú výkopové práce, betónovanie, či výškové práce z plošiny.

Opäť aj v prípade montážnych prác môžeme využiť naše pravidlo komplexnosti služieb. Dali ste si v spoločnosti PAMA TRADE vyrobiť reklamu, ktorú by ste si radi umiestnili niekam na ťažšie prístupné miesto, či do veľkej výšky. Aj tento problém vám pomôže vyriešiť PAMA TRADE, ktorá ponúka službu výškové práce z plošiny. Jednoducho vám namontujeme vašu reklamu kam len budete chcieť. Sami taktiež vyrábame svetelnú reklamou či reklamné tabule, takže vieme, aké je dôležité zvoliť správne miesto pre reklamu a zároveň je nám jasné, že samotná montáž nie je až taká jednoduchá, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať. Aj v tomto prípade platí, že je vhodnejšie zveriť montáž reklamných pútačov do rúk odborníkov, ktorých nájdete v spoločnosti PAMA TRADE.

Pracovníci PAMA TRADE pracujú bezpečne aj vo výškach

Poskytujeme montážne práce vo výškach z plošiny. Túto službu môžete využiť vo viacerých prípadoch, ako montáž a správa verejného osvetlenia, montáž a správa osvetlenia v priemyslových halách, ale aj orezávanie a údržba zelene, maliarske práce, opravy fasád, opravy strešných krytín či klampiarske práce. Dostať sa bezpečne do výšok a vyriešiť váš problém je oveľa jednoduchšie so spoločnosťou PAMA TRADE.

Pri montážnych prácach, ktoré vykonávame, sa často stretávame aj s ďalšími problémami, ktoré sú s montovaním spojené. V prípade, že si u nás objednáte montáž, zabezpečíme aj všetky ďalšie potrebné úkony. Týka sa to najmä väčších montážnych projektov, ktoré si vyžadujú aj výkon výkopových prác, či betónovanie. Spoločnosť PAMA TRADE poskytuje montážne práce tak, aby ste už nemuseli obháňať žiadne iné firmy. Robíme všetko pre vašu spokojnosť.

Montážne práce cenník

Montáž……………………………13,- EUR/hod

Doprava………………………….0,40,-EUR/km

Všetky ceny sú zmluvné a sú uvedené bez DPH.